Igas äris tuleb ette ebameeldivaid võlgnikke, kes keelduvad võlga tagastamast. Meie jaoks on oluline tööaeg, seepärast aitame selle nõuda sisse professionaalselt ja efektiivselt, kõige tähtsam aga – kiiresti. Me helistame igale võlgnikule ja lepime kokku võla tasumise kuupäeva. Teil jääb üle vaid jälgida võla tagastamise protsessi.

Võlahaldus – kuidas see toimub?

Esiteks analüüsime võlgnikku, püüame leida “konksusid”, mis aitaks meil temaga paremini kokkuleppele jõuda ja saavutada iga hinnaga parima tulemuse. On ju ettevõtte põhieesmärk leida ettevõtte, kliendiga ühine keel, võita tema usaldus. Võlgniku silmis tahame näida “sõbrana”, kes soovitab heasoovlikult vältida potentsiaalseid lähenevaid finantsprobleeme.
Seejärel loome kõnestsenaariumi. Seda tehes võtame arvesse paljusid tegureid: v kas tegemist on äri- või erakliendiga, milline on tema makseajalugu, hilinemisaeg. Need asjaolud aitavad luua sobiva kõnestsenaariumi, soodustada kiiret ja efektiivset tulemust.
Kõne ajal jälgime pidevalt kliendi kommentaare. Need kõik märgitakse üles. Kui kliendiga räägitakse mitu korda, saavad nendest kommentaaridest lisaargumendid juhul, kui on näha, et võlgnik üritab kõne ajal midagi varjata või esitada valefakte.
Iga võlgnikuga lepime internet teel kokku võla tasumise tähtaja ja hiljem jälgime järjekindlalt kogu võla tagastamise protsessi. Vajadusel võtame kliendiga veelkord ühendust.
Kuigi oleme Huligaanide ettevõte Leedus, töötame professionaalselt ja huligaanlikke taktikaid me ei kasuta. Võlgade väljanõudmisel suhtleme võlgnikuga operatiivselt ja süsteemselt.
60% võlgnikest tasuvad võla esimese kahe kontakti jooksul.
Sul tekkis küsimusi? Astu läbi, räägime. Meie aadress on: Žemaitės g. 21-101, Vilnius.

Võlahalduse keskus
-
-