Telefonimüük on tõenäoliselt peamine ja asendamatu tööriist kättesaamatute klientide püüdmiseks ja neile oma toote või teenuse pakkumiseks. See on ilmselt ka kõige kiirem viis ostjaga esimese kontakti sõlmimiseks ja enda ettevõtte positiivseks esitamiseks, et kliendis huvi äratada ja esimesi sammusid koostöö suunas astuda. Sellisel viisil on võimalik väga kiiresti kliendis huvi tekitada, kuid kahjuks ka väga kiiresti selle kaotada, seepärast on mõistlik jätta see ülesanne enda ala tõelistele professionaalidele, kes mõistavad hästi selle mängu reegleid, on kasvatanud endale eriti paksu naha ja teavad, millised relvad võitlusele kaasa võtta, millised on aga parem koju jätta.

Millised on telefonimüügi eelised?

Kiirus

Meie tipptasemel telefoni- ja kõnehaldussüsteemid võimaldavad töödelda korraga uskumatult paljusisenevaid ja väljuvaid kõnesid. Lisaks saame tänu neile helistada automaatselt, sisestamata numbreid käsitsi, seepärast saame vajadusel teha päevas mõned, mõniteist või isegi mõnikümmend tuhat kõnet. Ilmselt ei ole raske arvata, kui suur kasu sellest on – see on eriti efektiivne teleturundus. Palju kõnesid – palju võimalusi, iga võimalus on aga võti müügi juurde. Samuti võimaldavad need turbosüsteemid valida kliente vastavalt tegevusvaldkonnale, leida kõige sobivamaid ja segmenteerida need vastavalt tähtsusele, pöörates rohkem tähelepanu potentsiaalsetele klientidele ja säästa nii kallist aega.

Analüüs

Meie eesmärgiks on efektiivne kogu kõnede andmebaasi haldamine: jaotada kõned vastavalt individuaalsele kliendile, jälgida nende arvu, kõnede üldkestust, teha automaatselt lisakõne, märkida ära tähelepanekud ja muud olulised andmed. Kogu see teave on mitte ainult väga tähtis meie Huligaanide kiiremaks tööks, vaid võimaldab ka igale kliendile pakkuda maksimaalselt kõrgetasemelist teenust ja esitada tellijale põhjalikke helistamis- ja kõnearuandeid, ülevaatusi ja muud kasulikku teavet üldiste arengute kohta.

Kiire tagasiside

Telefonimüügi elav kõne on tõenäoliselt kiireim viis saada kliendilt tagasisidet, kas teda huvitab Sinu toode ja mida ta arvab Sinu pakutavast teenusest või kaubast. Miks? Selle pärast, et elava kõne ajal on klient tavaliselt täiesti loomulik ja spontaanne. Kliendil ei ole aega kõneks valmistuda, seepärast ütleb ta tavaliselt seda, mida mõtleb. Võibolla ei ole seda alati meeldiv kuulda, kuid ettevõtte edasise arengu ja klientide ringi suurendamise seisukohast on need tähelepanekud äärmiselt väärtuslikud.

Korrektuurid ON THE GO

Iga klient on erinev.  Enda iseloomu, rääkimismaneeri, olemisviisi ja muude omaduste poolest, mida on tihti tuntavad vaid kõne ajal.  Telefonimüügi ajal on sellised kliendi omadused näha nagu peopesal, seepärast tuleb sobiva mõlemapoolse suhtluse tagamiseks Huligaanidel kliendiga kohaneda ja teha kõne ajal teatud korrektuure.  See võib olla hääletooni, rääkimise kiiruse muutmine. Samuti mõjutab telefonimüüki kliendi reaktsioon öeldule. Nende reaktsioonide jälgimise ja neile reageerimise oskus võib tuua väga suurt kasu. Elava kõne ajal toimub ka kliendi elav analüüs, mille ajal võib kõne suunata ühele või teisele poole ja saavutada nii parima tulemuse. Iseenesestmõistetavalt ei ole meie Huligaanidele vaja sellistest asjadest rääkida.

Saavuta saavutamatut

Ei ole saladus, et enamus meid huvitavaid otsuseid vastuvõtvatest kontaktidest on väga hõivatud inimesed. Seepärast on naiivne loota, et nad märkavad e-kirja või muus infovoos peidus olevat sõnumit. Siin on telefonikõne väga tänuväärne, võimaldades jõuda nende kontaktideni, keda on muul viisil raske tabada. Telefoni kasutab ju igaüks, tõsi? Mõni ei pane seda kunagi käest. Bingo! Seda me kasutamegi, püüdes vajalikke kontakte ja andes nad hiljem üle tellijale.

Klient on inimene, kaubamärk samuti.

Elava kõne ajal ei saa läbi edastatava emotsioonita. Kas teadsid, et inimesed ostavad südamega, enda ostusid aga selgitavad neid ratsionaliseerides? Emotsioon on tähtsaim osa enda kliendi usalduse võitmiseks ja sõbraliku kontakti toetamiseks. Tänu emotsioonile muutub Sinu kaubamärk inimlikuks. Sellest saab mitte teenus või toode, vaid sõber, kes saab rääkida Sinu ja Sinu kliendi äri heaks. Emotsiooni abil saab enda müügisõnumite veelgi tugevdada, kliendi emotsioonide jälgimist ja reguleerimist on aga väga kerge kasutada enda müügitaktika kasuks.

Mis on professionaalne helistamine?

Meie Huligaanid teevad oma kodutöö ära juba enne helistamist.
Tutvuvad tellija ettevõtte ja selle poolt osutatavate teenustega. See on vajalik, et mõista, mis on potentsiaalse kliendi elus oluline, milliseid teenuseid ta kasutab, millistest toodetest või teenustest võib tal puudus olla ja kuidas võib Sinu poolt korraldatud kohtumine talle kasulik olla. Teades kliendi kohta rohkem, on kõne ajal lihtne rääkida tema poolt osutatavatest teenustest. See tõstab kliendi silmis Huligaani väärtust ja suurendab eduka kohtumise korraldamise võimalust.
Tutvumine tellija ettevõtte ja selle osutatavate teenustega. Isegi kui müüki kõne ajal ei teostatud, esitati potentsiaalsele kliendile palju kasulikku teavet toodete pakutavate ja teenuste kohta või lihtsalt esitleti professionaalselt ettevõtet. See tõstab kliendi silmis Huligaani väärtust ja eduka kohtumise organiseerimise võimalust.
Kõne eesmärk. Kuna telefonikõne ajal on väga vähe aega öelda kõike, mida oled plaaninud, tuleb kindlasti määrata eesmärk, mille suunas kõne peaks liikuma. Eesmärgi olemasolu muudab kõne konkreetseks, punktid tulevad vaid sinna, kus neid vaja on.
Selge kõneplaan. Võttes arvesse kõne eesmärki tuleb luua plaan, millest kõne ajal juhinduda. Kliendil ei ole aega, seepärast ei ole telefonimüügi ajal kohta kahtlustele. Kvaliteetne kõneplaan aitab kõne ajal kindlaks jääda, rääkida selgelt ja enesekindlalt ning esitleda kliendile pakkumist professionaalselt. See ei tähenda, et Huligaanid koostavad sõnasõnalise stsenaariumi – tähtis on omada üldisi vestluse arendamise juhiseid.
Lühike ja selge jutt. Kõne jaoks kasutatakse 5:20 tehnikat. See tähendab, et 5 sekundit kulub enda esitlemiseks ja tervituseks, 20 sekundit pakkumise esitamiseks.
Kliendi aega ei raisata, pakkumine esitatakse lühidalt ja konkreetselt, mitte pealetükkivalt ja klienti ärritavalt.

Rohkem kuulatakse, kui räägitakse  

Telefonikõne ajal püüavad müügihuligaanid klienti veel paremini tundma õppida, saada teavet tema soovide, ootuste, kasutatavate toodete või teenuste kohta, mis aitab talle tõestada, et müüja pakutav teenus sobib talle kõige paremini.  Seepärast ei kipu müüja pakutavast tootest pealetükkivalt jutustama, vaid pühendab kogu tähelepanu kliendile ning tema ärakuulamisele.

Reageerimine olukorrale

Kõne ajal jälgitakse ja analüüsitakse pidevalt kliendi reaktsioone. Sõltuvalt sellest ja parima tulemuse saavutamiseks muudetakse telefonimüügi taktikat ja kliendiga suhtlemist.

Klienti ei jäeta rääkima

Kõne lõpus ei jäeta klienti rääkima, vaid lepitakse kohe kokku järgmine kõne või kohtumine, määrates selleks kindel kuupäev. Sellisel viisil hoitakse sõlmitud kontakti. Iseenesest tundub, et telefonikõnede tegemine on suhteliselt lihtne? Kahjuks pole see sugugi nii. Selleks kuuluvad veel tuhanded siin mainimata üksikasjad, mis tuleb eelnevalt läbi mõelda, järele proovida, läbi analüüsida ja kasutada õppe-eesmärkidel.    Just nimelt seepärast investeerime väga palju Huligaanide koolitamisse, on ju meie eesmärk valmistada nad ette kõikvõimalikeks force majeure.  Helistamise ajal ei oleks selleks aega.

Telefonimüük
-
-