Privaatsuspoliitika

Üldine teave

Privaatsuspoliitika sätestab Planas chuliganas, UAB (edaspidi Andmehalduri) veebilehtede (nt www.planaschuliganas.lt) kasutajate isikuandmete töötlemise tingimused. Privaatsuspoliitikas sätestatud tingimusi rakendatakse iga kord, kui Te soovite kasutada meie sisu ja / või teenust, sõltumata sellest, millist seadet (arvuti, mobiiltelefon, tahvelarvuti, teler vms) Te kasutate.

Andmehalduri – andmetöötleja rekvisiidid:
Registrikood: 304098945
Tegevusaadress: Žemaitės g. 21, LT-03118, Vilnius
E-post: hello@planaschuliganas.ee

Miks andmehaldur ja andmetöötleja?

Andmetöötlejana tegutseme, kui helistame enda klientide, tellijate klientidele ja pakume neile teenuseid või kaupasid.

Andmehaldurina tegutseme, kui saame Teie päringuid enda teenuste kohta.

Järelvalve

Järelevalvet teostavad: Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos (Sideministeeriumi juures olev infoühiskonna arengukomitee) ja Riiklik andmekaitse inspektsioon.

Andmehalduri andmeid kogub ja säilitab VĮ “Registrų centras” (RA Registrikeskus) Vilniuse filiaal.
On väga tähtis, et loeksite privaatsuspoliitika läbi, kuna iga kord, kui külastate meie veebilehti või sotsiaalvõrgustike kontosid, nõustute privaatsuspoliitikas kirjeldatud tingimustega. Kui Te nende tingimustega ei nõustu, palume meie veebilehti / sotsiaalvõrgustike kontosid mitte külastada ja meie sisu / teenuseid mitte kasutada.

Kinnitame, et kogume Andmehalduri veebilehtede ja sotsiaalvõrgustike kontode külastajate andmeid vastavalt kehtivate Euroopa Liidu ja Leedu Vabariigi õigusaktide nõuetele ning järelevalveasutuste juhistele. Rakendame kõiki mõistlikke tehnilisi ja haldusmeetmeid, et kaitsta meie poolt kogutud veebilehtede ja sotsiaalvõrgustike külastajate andmeid kadumise, loata kasutamise ja muutmise eest.  Andmehalduri töötajad on kirjalikult võtnud kohustuse mitte avaldada ega levitada kolmandatele isikutele töökohal saadud teavet, kaasaarvatud teavet veebilehtede külastajate kohta.

Alla 14-aastased isikud ei tohi meie veebilehel (veebilehtedel) või sotsiaalvõrgustike kontodel enda isikuandmeid esitada. Kui olete alla 14-aasta vanune, peate enne enda isikuandmete esitamist saama selleks enda vanemate või teiste seaduslike hooldajate nõusoleku ja saatma / esitama meile.  Privaatsuspoliitikas kasutatud mõistete tähendused on määratletud isikuandmete kaitse üldmääruses (EL) 2016/679.

Milliseid isikuandmeid me kogume, säilitame ja kasutame?  

Mõned veebilehed ja sotsiaalvõrgustike kontod võimaldavad Teil esitada teavet otse meile. Näiteks, esitades päringuid veebilehel www.planaschuliganas.lt või helistades meile.

Teilt otse saadud teave:

 • Nimi
 • E-posti aadress
 • Telefoninumber

Muudest allikatest saadud teave:

 • Teave selle kohta, kuidas Te meie veebilehti kasutate. Näiteks, võime koguda sellist teavet:
 • Seadme teave, st IP-aadress, operatsioonisüsteemi versioon ja seadme andmed, mida kasutate sisule / kaupadele juurdepääsuks.
 • Sisselogimise teave, st Teie sessiooni aeg ja kestus, meie veebilehtedel tehtud päringute kuupäevad. Mistahes muu Teie arvutisse salvestatud küpsiste abil saadud teave (küpsiste poliitikaga saate tutvuda allpool).
 • Asukohateave, st seadme GPS asukoht või teave lähimate WiFi pääsupunktide ning mobiilimastide kohta, mis võidakse meile üle anda, kui kasutate meie veebilehtede sisu.

Kolmandatelt osapooltelt saadud teave

Võime saada teavet Teie kohta avalikest ja kommertsallikatest (kehtivate õigusaktidega lubatud ulatuses) ja siduda seda muu teabega, mille saame Teilt või Teie kohta. Võime saada teavet Teie kohta, kui kasutate kolmandate osapoolte sotsiaalvõrgustike teenuseid, liitute nendega, näiteks läbi Facebooki kontode.

 Muu teave, mida kogume

Teie nõusolekul võime koguda teavet Teie ja Teie seadme või selle kohta, kuidas Te meie veebilehte kasutate.

Te võite alati otsustada isiklikku teavet mitte edastada (nt tellimuste või turu uuringute jaoks vajalikku teavet), kuid sellisel juhul ei pruugi Teil olla võimalik meie veebipõhist ostuteenust kasutada või Te ei pruugi saada uusimaid pakkumisi.

 

Kuidas me Teie isikuandmeid kasutame?

Kogutud teavet võime kasutada järgmistel eesmärkidel:

 • Päringute tegemine
 • Otseturundus, kui tegutseme andmetöötlejana teiste ettevõtete nimel;
 • Võime Teilt nõusolekut küsida ka Teie andmete muul viisil kasutamiseks.

⃰ Teavitame, et Teil on õigus mitte nõustuda enda isikuandmete töötlemisega eelpool näidatud, tärniga tähistatud eesmärkidel või võite selle igal ajal tühistada.

Teie isikuandmete kogumise aluseks on:
– Teie nõusolek
– Õiguslik huvi

Kellele me Teie andmeid avaldame?  

Me avaldame Teie andmeid järgmistele kolmandatele osapooltele:

 • Ettevõtetele, kes osutavad teenuseid meie tellimusel. Teie andmeid saavad need ettevõtted kasutada piiratud ulatuses; Teie andmeid saavad nad kasutada ainult meile teenuste osutamise eesmärkidel;
 • Ettevõtetele, kes aitavad korraldada võistlusi/mängusid/kampaaniaid. Need on reklaamibürood, turu uuringute agentuurid. Teie andmeid saavad need ettevõtted kasutada piiratud ulatuses; Teie andmeid saavad nad kasutada ainult meile teenuste osutamise eesmärkidel.
 • Kolmandatele osapooltele, kui see on seadusega nõutud või vajalik meie infoühiskonna teenuste kaitsmiseks.

Võime avaldada Teie isikuandmeid kolmandatele osapooltele:

 • seadusega sätestatud juhtudel või vastusena kohustuslikule kohtumäärusele;
 • enda tegevuse seaduslikkuse kinnitamiseks;
 • Andmehalduri, tema õiguste ja vara kaitsmiseks või ohutuse tagamiseks;
 • Võime avaldada Teie isikuandmeid seotud osapoolele ettevõtete ühinemise, üleandmise või pankroti korral;
 • Muudel juhtudel, kui oleme saanud Teie nõusoleku või õigustatud taotluse.
 • Kui kaua me Teie isikuandmeid säilitame?

Säilitame Teie isikuandmeid seni, kuni olete kasutaja ja 1 kuu jooksul peale päringu saamist.

Kuidas me Teie isikuandmeid kaitseme?  

Sisu / teenuste pakkumise eesmärgil kogutud teabe kaitsmiseks kasutame asjakohaseid füüsilist ja tehnilisi turvameetmeid. Pidage siiski meeles, et vaatamata kõigile mõistlikele jõupingutustele, mida me rakendame Teie teabe kaitsmiseks, pole ükski veebileht, veebitehing, arvutisüsteem või juhtmevaba ühendus täiesti turvaline.

Teie õigused

Me tagame Teie õiguste kaitse ja saades Teie päringu või taotluse, esitame mistahes Teie õigusi puudutava teabe. Teil on järgmised õigused:

 • teada (olla informeeritud) enda isikuandmete töötlemisest;
 • tutvuda enda isikuandmetega ja nende töötlemise põhimõtetega;
 • taotleda enda isikuandmete parandamist, kustutamist või kogumise peatamist, väljaarvatud säilitamist, enda isikuandmete töötlemise tegevust;
 • mitte nõustuda enda isikuandmete töötlemisega, kaasa arvatud otseturunduse eesmärkidel;
 • taotleda enda isikuandmete kustutamist (“õigus olla unustatud”);
 • taotleda oma isikuandmete edastamist, st võimaldada Teil tutvuda enda isikuandmetega ja taotleda, et Teile isikuandmete edastamist üldkasutatavas ja arvutiga loetavas vormingus;
 • õigus esitada kaebus Riiklikule andmekaitse inspektsioonile.

Andmehaldur võib mitte võimaldada andmesubjektidel eespool loetletud õigusi kasutada, kui seaduses sätestatud juhtudel tuleb tagada kuritegevuse, ameti- või kutse-eetika rikkumiste ennetamine, uurimine ja tuvastamine ning andmesubjekti või teiste isikute õiguste ja vabaduste kaitse.

 

Kolmandate osapoolte veebilehed, teenused ja tooted meie veebilehtedel  

Andmehalduri veebilehel (veebilehtedel) või sotsiaalvõrgustike kontodel võib olla kolmandate osapoolte reklaame, viiteid nende veebilehtedele või teenustele, mida Andmehaldur ei kontrolli. Andmehaldur ei vastuta kolmandate osapoolte kogutud andmete turvalisuse ja privaatsuse eest. Peate olema ettevaatlik ja lugema läbi privaatsussätted, mis kehtivad Teie kasutatavatele kolmandate osapoolte veebilehtedele ja teenustele.

Küpsised, signaalid ja sarnased tehnoloogiad

Küpsised

Küpsised, signaalid ja sarnased tehnoloogiad

Mõistet „küpsised“  kasutame selles PP´s küpsiste ja muude sarnaste tehnoloogiate, nagu näiteks pikslisildid (ingl Pixel Tags), veebimajakad (ingl Web Beacon), võrguandmete kogujad (ingl clear GIF) kirjeldamiseks.

Küpsiste kasutamine

Kui külastate meie veebilehti, tahame pakkuda Teie vajadustele kohandatud sisu ja funktsioone. Selleks on vajalikud küpsised (ingl cookies). Need on väikesed tekstifailid (infokillud), mis salvestatakse Teie veebilehitsejasse. Peale teatud kindlate veebilehtede külastamist aitavad need Andmehalduril Teid edaspidi külastajana ära tunda, säilitada Teie veebilehe külastamise ajalugu ja kohandada vastavalt sellele pakutavat sisu. Samuti aitavad küpsised tagada veebilehe sujuva töötamise, võimaldavad jälgida veebilehe külastuste kestust, sagedust ja koguda statistilisi andmeid selle külastajate arvu kohta. Nende andmete analüüsimine aitab meil oma veebilehti täiustada, muuta nende kasutamine Teile mugavamaks. Mõned küpsiste kasutamise näidised:

 • Küpsised annavad teavet, kui palju unikaalseid kasutajaid üheaegselt veebilehte sirvib, mis aitab meil tagada selle tõrgeteta ja kiire toimimise;
 • Küpsised aitavad analüüsida ainulaadsete külastajate veebilehe sirvimise kohta kogutud teavet, mis aitab kohandada veebilehe sisu vastavalt Teie vajadustele.

Meie veebilehtedel kasutatavate küpsiste tüübid:  

Kohustuslikud küpsised on hädavajalikud meie veebilehtede põhifunktsioonide täitmiseks, näiteks turvaliseks veebilehe külastamiseks. Ilma nende küpsisteta ei saa me osutada selle veebilehe toimimiseks vajalikke teenuseid.

Tegevusküpsised koguvad teavet selle kohta, kuidas külastajad veebilehte kasutavad. Küpsised koguvad anonüümset teavet külastatud valdkondade, veebilehel veedetud aja ja mistahes ilmnenud probleemide kohta, nagu näiteks veateated. Need küpsised aitavad meil mõista, kuidas külastajad veebilehel käituvad. Selline teave aitab meil parandada veebilehe toimimist.

Andmed, mida küpsiste abil kogume:  

Veebilehtede haldamisel või serveririkete diagnoosimisel võime kasutada külastajate arvutite IP-aadresse. IP-aadress on arvutit võrgus identifitseeriv unikaalne kood. Seda võidakse kasutada külastaja tuvastamiseks ja mitmesuguse demograafilise teabe kogumiseks. Seda teeb absoluutne enamus veebiserverite haldureid.
Küpsiste abil kogume andmeid teenuste kasutamise kohta. Meie veebilehtedel kasutatavate küpsiste tüübid on näidatud eespool.

Kuidas küpsiseid hallata ja kustutada

Meie pakutavale sisule juurdepääsemiseks kasutatava veebilehitseja võite seadistada nii, et vastu võetakse kõik küpsised, lükatakse tagasi kõik küpsised või saadakse teade küpsise saatmise kohta. Iga veebilehitseja on erinev. Kui Te ei tea, kuidas küpsiste kontrollimise seadeid muuta, vaadake oma lehitseja kasutusjuhendi menüüst. Teie seadme operatsioonisüsteem võib sisaldada täiendavaid küpsiste haldamise seadeid. Kui Te ei taha, et teavet kogutakse küpsiste abil, kasutage paljudes veebilehitsejates olevat lihtsat protseduuri, mis võimaldab Teil küpsiste kasutamisest keelduda.

Rohkem teavet küpsiste ja nende kasutamise piiramise kohta lugege siit: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.

Kuid ärge unustage, et mõned teenused võivad olla loodud nii, et toimiksid vaid küpsiste abil ja nende väljalülitamise korral ei saa Te neid kasutada.

 

Lisateave küpsiste kasutamise kohta

Lisaks Andmehalduri kasutatavatele küpsistele on ka teatud kolmandatel osapooltel lubatud kasutada meie kodulehel küpsiseid ja saata neid Teie arvutisse. Sel juhul kehtivad nendele küpsistele kolmandate osapoolte privaatsuseeskirjad.

⃰Juhime Teie tähelepanu, et kliiniku hallatavatele Facebooki kontodele kehtivad Facebooki küpsiste eeskirjad.

Esimest tüüpi küpsised – Teavitame, et kui külastate ja kasutate meie veebilehte, salvestatakse Teie arvutisse allolevas tabelis näidatud küpsised:

Küpsise nimetus Andmete töötlemise eesmärk Loomise hetk Kehtivusaeg Kasutatud andmed

 1. Kuhu pöörduda?

Mistahes küsimuste korral seoses isikuandmete töötlemisega või isikuandmete töötlemisega seotud

taotluste esitamiseks kirjutage palun meile klausau@planaschuliganas.lt,  Žemaitės g. 21-101, LT-03118 Vilnius.

 1. Poliitika muutmine

Planas chuliganas, UAB jätab endale õiguse muuta privaatsuspoliitikat osaliselt või täies mahus, teavitades sellest oma kodulehel. Veebilehe edasisel kasutamisel loeme Teid uute tingimustega nõustunuks. Kõik erimeelsused ja vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui läbirääkimistega kokkulepet ei saavutata, lahendatakse vaidlus vastavalt LV seadustele.

See veebileht kasutab küpsiseid. Vajutades nuppu "OK" või jätkates sirvimist, kinnitate, et nõustute meie privaatsuspoliitikaga. Küpsiste seadeid saate muuta oma interneti brauseri seadetes. Tutvuge meie privaatsuspoliitikaga.
OK