Privātuma politika

Galvenā informācija

Planas chuliganas, UAB (turpmāk – Datu pārvaldītājs), ar šo privātuma politiku nosaka nosacījumus personas datu apstrādei, izmantojot Datu pārvaldītāja pārvaldītas vietnes (piemēram, www.planaschuliganas.lt). Šīs privātuma politikas noteikumi tiek piemēroti katru reizi, kad Jūs piekļūstat mūsu nodrošinātajam saturam un / vai pakalpojumam, neatkarīgi no tā, kādu ierīci (datoru, mobilo telefonu, planšetdatoru, televizoru utt.) izmantojat.

Datu pārvaldītāja – apstrādātāja rekvizīti:
Juridiskās personas kods: 304098945

Juridiskā adrese: Žemaitės g. 21, LT-03118, Viļņa

E-pasts: hello@planaschuliganas.lv

Kāpēc datu pārvaldītājs un apstrādātājs?

Mēs rīkojamies kā datu apstrādātājs gadījumos, kad zvanām saviem klientiem, pasūtītāju klientiem, piedāvājot viņiem pakalpojumus vai preces.

Mēs rīkojamies kā pārvaldītāji, kad saņemam Jūsu pieprasījumus par mūsu pakalpojumiem.

Uzraudzības iestādes

Uzraudzības iestādes: Satiksmes ministrijas Informācijas sabiedrības attīstības komiteja un Valsts datu aizsardzības inspekcija.

Dati par datu pārvaldītāju tiek apkopoti un glabāti Valsts uzņēmumā „Registrų centras“ Viļņas filiālē.

Ir ļoti svarīgi, lai Jūs uzmanīgi izlasītu privātuma politiku, jo katru reizi, kad apmeklējat vietnes vai sociālo tīklu kontus, kas pieder Datu pārvaldītājam, Jūs piekrītat noteikumiem, kas aprakstīti šajos privātuma noteikumos. Ja nepiekrītat šiem noteikumiem, lūdzu, neapmeklējiet mūsu vietnes / sociālo tīklu kontus un neizmantojiet mūsu saturu un / vai pakalpojumus.

Apstiprinām, ka Datu pārvaldītāja vietņu un sociālo tīklu kontu apmeklētāju dati tiks vākti saskaņā ar spēkā esošo Eiropas Savienības un Lietuvas Republikas tiesību aktu prasībām un kontrolējošo iestāžu norādījumiem. Tiek veikti visi saprātīgie tehniskie un administratīvie pasākumi, lai aizsargātu datus, kurus mēs apkopojam par mūsu vietņu un sociālo tīklu kontu apmeklētājiem, no pazaudēšanas, neatļautas izmantošanas un izmaiņām. Datu pārvaldītāja darbinieki ir rakstiski apņēmušies neizpaust vai neizplatīt trešajām pusēm informāciju, kas iegūta darba vietā, ieskaitot informāciju par vietņu apmeklētājiem.

Personas, kas ir jaunākas par 14 gadiem, nedrīkst sniegt nekādu personisko informāciju, izmantojot mūsu vietni (-es) un sociālo tīklu kontus. Ja esat persona, kas jaunāka par 14 gadiem, pirms personiskās informācijas iesniegšanas Jums jāsaņem vecāku vai citu likumīgu aizbildņu piekrišana un tā jānosūta / jāiesniedz mums.

Privātuma politikā lietotie termini saprotami tā, kā tie ir definēti Vispārīgajā datu aizsardzības regulā Nr. 2016/679 (ES).

Kādus personas datus mēs vācam, glabājam un izmantojam?

Dažas vietnes un sociālo tīklu konti ļauj iesniegt Jūsu informāciju tieši mums. Piemēram, vietnē www.planaschuliganas.lt iesniedzot jautājumus, vai zvanot mums.

No Jums tiek iegūta šāda informācija:

 • Vārds
 • E-pasta adrese
 • Telefona numurs

Netieši tiek iegūta šāda informācija:

 • Informācija par to, kā izmantojat mūsu vietnes. Piemēram, mēs varam apkopot šādu informāciju:
 • Informāciju par ierīci, t. i., IP adresi, operētājsistēmas versiju un ierīces, ko izmantojat, lai piekļūtu saturam / precēm, parametrus.
 • Pievienošanās informāciju, t. i. Jūsu sesijas izmantošanas laiku un ilgumu, mūsu vietnēs ievadīto vaicājumu noteikumus un visu sīkdatnēs saglabāto informāciju, kuru esam iestatījuši Jūsu ierīcē (sīkdatņu politika ir norādīta zemāk).
 • Informāciju par atrašanās vietu, t. i. ierīces GPS signālu vai informāciju par tuvākajiem „WiFi“  piekļuves punktiem un mobilajiem torņiem, ko varat mums nosūtīt, izmantojot mūsu vietņu saturu.

Informācija no trešo personu avotiem

Mēs varam iegūt informāciju par Jums no publiskiem un komerciāliem avotiem (ciktāl to atļauj spēkā esošie tiesību akti) un saistīt to ar citu informāciju, ko mēs saņemam no Jums vai par Jums. Mēs varam iegūt informāciju par Jums arī no trešo personu sociālo tīklu pakalpojumiem, kad pie tiem pievienojaties, piemēram, izmantojot žurnālu kontus “Facebook”.

Cita mūsu apkopotā informācija

Mēs varam arī apkopot informāciju par Jums, Jūsu ierīci vai satura izmantošanu mūsu vietnēs ar Jūsu piekrišanu.

Jūs varat izvēlēties nesniegt mums noteiktu informāciju (piemēram, abonēšanai vai mārketingam nepieciešamo informāciju), taču tādā gadījumā Jūs, iespējams, nevarēsiet izmantot mūsu tiešsaistes iepirkšanās pakalpojumu vai arī nesaņemsiet jaunākos piedāvājumus.

Kā mēs izmantojam Jūsu informāciju?

Savākto informāciju mēs varam izmantot šiem mērķiem:

 • Lai veiktu pieprasījumus;
 • Tiešā mārketinga nolūkos, kad mēs rīkojamies kā datu apstrādātājs citu uzņēmumu vārdā;
 • Citos veidos ar Jūsu piekrišanu.

⃰ Informējam, ka Jums ir tiesības nepiekrist vai jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu Jūsu datu apstrādei mērķiem, kas iepriekš apzīmēti ar zvaigznīti.

Mēs apkopojam Jūsu datus pamatojoties uz:

– Piekrišanu

– Likumīgām interesēm

Kam mēs izpaužam Jūsu informāciju?

Mēs atklāsim Jūsu informāciju šiem subjektiem:

 • Uzņēmumiem, kas sniedz pakalpojumus pēc mūsu pieprasījuma. Šiem uzņēmumiem ir ierobežota piekļuve Jūsu informācijai; viņi nedrīkst izmantot šo informāciju citiem mērķiem, kā tikai pakalpojumu sniegšanai mums;
 • Uzņēmumiem, kas palīdz organizēt konkursus/ spēles / akcijas, piemēram, reklāmas aģentūrām, mārketinga aģentūrām. Šiem uzņēmumiem ir ierobežota piekļuve Jūsu informācijai; viņi nedrīkst izmantot šo informāciju citiem mērķiem, kā tikai pakalpojumu sniegšanai mums.
 • Citām pusēm, ja to prasa likums vai tas ir nepieciešams, lai aizsargātu mūsu sniegtos informācijas sabiedrības pakalpojumus.

Gadījumi, kad mēs varam atklāt Jūsu informāciju citām pusēm:

 • lai nepārkāptu likumu vai atbildētu uz obligātu tiesas procesa prasību;
 • lai apstiprinātu savu darbību likumību;
 • lai aizsargātu Datu pārvaldītāju, viņa tiesības, īpašumu vai nodrošinātu to drošību;
 • varam atklāt Jūsu informāciju saistītajai trešajai pusei uzņēmumu apvienošanās, nodošanas vai bankrota gadījumā;
 • citos gadījumos ar Jūsu piekrišanu vai pēc Jūsu likumīga pieprasījuma.
 • Cik ilgi mēs glabājam jūsu personas datus?

Mēs aizsargāsim Jūsu personas datus tik ilgi, kamēr tos izmantosit vienu mēnesi pēc pieprasījuma saņemšanas.

Ko mēs darām, lai aizsargātu Jūsu informāciju?

Mēs esam ieviesuši gudrus un atbilstošus fiziskus un tehniskus pasākumus, lai aizsargātu mūsu apkopoto informāciju satura / pakalpojumu sniegšanas nolūkā. Tomēr paturiet prātā, ka, lai gan mēs veicam saprātīgus pasākumus, lai aizsargātu Jūsu informāciju, neviena vietne, tiešsaistē veiktās operācijas, datorsistēma vai bezvadu savienojums nav pilnīgi drošs.

Jums garantētās tiesības

Mēs garantējam šādu Jūsu tiesību īstenošanu un visas ar to saistītās informācijas sniegšanu pēc Jūsu lūguma vai pieprasījuma:

 • zināt (būt informētam) par savu personas datu apstrādi;
 • iepazīties ar saviem personas datiem un to, kā tie tiek apstrādāti;
 • pieprasīt labot, iznīcināt Jūsu personas datus vai apturēt Jūsu personas datu apstrādes darbību, izņemot uzglabāšanu;
 • nepiekrist Jūsu personas datu apstrādei, ieskaitot tiešo mārketingu;
 • pieprasīt savu personas datu dzēšanu („tiesības tikt aizmirstam“);
 • pieprasīt savu personas datu pārsūtīšanu, tas ir, ļaut Jums iepazīties ar saviem personas datiem tādā formā, kad Jums tiks piegādāti personas dati parasti lietotā un datorā lasāmā formātā;
 • tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā.

Datu pārvaldītājs nedrīkst ļaut datu subjektiem izmantot iepriekš minētās tiesības, ja likumā paredzētajos gadījumos ir jānodrošina noziedzīgu nodarījumu, dienesta vai profesionālās ētikas pārkāpumu novēršana, izmeklēšana un atklāšana, kā arī datu subjekta vai citu personu tiesību un brīvības aizsardzība.

Trešo personu vietnes, pakalpojumi un produkti mūsu vietnēs

Datu pārvaldītāja vietnē (-ēs) vai sociālo tīklu kontos var būt trešo personu reklāmas paziņojumi, saites uz viņu vietnēm un pakalpojumiem, kurus Datu pārvaldītājs nevar kontrolēt.

Datu pārvaldītājs nav atbildīgs par trešo personu apkopotās informācijas drošību un privātumu. Jums jāievēro piesardzība un jāizlasa privātuma nosacījumi, kas attiecas uz Jūsu izmantotajām trešo pušu vietnēm un pakalpojumiem.

Sīkdatnes, signāli un līdzīgas tehnoloģijas

Sīkdatnes

Sīkdatnes, signāli un līdzīgas tehnoloģijas

Mēs izmantojam terminu „sīkdatnes“, lai aprakstītu sīkdatnes un citas līdzīgas tehnoloģijas, piemēram, pikseļu tagus (angl. Pixel Tags), tīmekļa informatorus (angl. Web Beacon) un tīkla datu savācējus (angl. clear GIF).

Sīkdatņu izmantošana

Jums apmeklējot Datu pārvaldītāja vietnes, mēs vēlamies nodrošināt tādu saturu un funkcijas, kas ir pielāgotas tieši Jūsu vajadzībām. Tam nepieciešamas sīkdatnes (angl. cookies). Tie ir mazi informācijas elementi, kas tiek glabāti Jūsu tīmekļa pārlūkprogrammā. Tie palīdz Datu pārvaldītājam Jūs identificēt kā iepriekšēju konkrētas vietnes apmeklētāju, saglabāt vietnes apmeklējuma vēsturi un atbilstoši pielāgot saturu. Sīkdatnes arī palīdz nodrošināt vietņu nevainojamu darbību, ļauj pārraudzīt vietņu apmeklējumu ilgumu un biežumu un apkopot statistikas informāciju par vietnes apmeklētāju skaitu. Analizējot šos datus, mēs varam uzlabot mūsu vietnes un padarīt tās Jūsu lietošanai ērtākas. Šeit ir daži sīkdatņu izmantošanas piemēri:

 • Sīkdatnes ļauj identificēt, cik unikālu lietotāju vienlaikus pārlūko vietni, kas palīdz nodrošināt tās vienmērīgu un ātru darbību;
 • Sīkdatnes ļauj mums analizēt mūsu apkopoto informāciju par unikālo lietotāju pārlūkošanu, kas palīdz pielāgot vietnes darbību Jūsu vajadzībām.

Mūsu vietnēs izmantotās sīkdatnes var grupēt šādos tipos:

Obligātās sīkdatnes ir absolūti nepieciešamas, lai mūsu attiecīgā vietne varētu veikt pamatfunkcijas. Šīs sīkdatnes ļauj pārlūkot vietni un izmantot vēlamās funkcijas, piemēram, nodrošināt piekļuvi drošām vietnes vietām. Bez šīm sīkdatnēm mēs nevarētu nodrošināt pakalpojumus, kas ļauj šai vietnei darboties.

Darbības uzlabošanas sīkdatnes apkopo anonīmu informāciju par to, kā apmeklētāji izmanto vietni. Sniedzot informāciju par apmeklētajām vietām, vietnē pavadīto laiku un jebkurām problēmām, ar kurām Jūs sastopaties, piemēram, kļūdainiem ziņojumiem, šīs sīkdatnes palīdz mums saprast, kā apmeklētāji rīkojas vietnē. Šī informācija palīdz mums uzlabot vietnes veiktspēju.

Ar sīkdatņu palīdzību tiek apkopoti šādi dati:

Administrējot vietnes un diagnosticējot servera kļūmes, mēs varam izmantot apmeklētāju datoru IP adreses. IP adrese – tas ir unikāls kods, kas identificē datoru tīklos. To var izmantot, lai identificētu apmeklētāju un apkopotu dažādu demogrāfisko informāciju. To dara lielākā daļa tīmekļa serveru administratoru.

Mēs izmantojam sīkdatnes, lai apkopotu datus par pakalpojumu izmantošanu. Mūsu vietnēs izmantoto sīkdatņu veidi ir uzskaitīti iepriekš.

Kā pārvaldīt un izdzēst sīkdatnes

Kad izmantojat pārlūkprogrammu, lai piekļūtu mūsu nodrošinātajam saturam, Jūs varat konfigurēt savu pārlūkprogrammu, lai tā pieņemtu visas sīkdatnes, noraidītu visas sīkdatnes vai saņemtu paziņojumu par sīkdatņu nosūtīšanu. Katrs pārlūks ir atšķirīgs, tāpēc, ja nezināt, kā izmainīt sīkdatņu iestatījumus, skatiet tā palīdzības izvēlni. Jūsu ierīces operētājsistēmā var būt papildu sīkdatņu vadīklas. Ja nevēlaties, lai informācija tiktu vākta, izmantojot sīkdatnes, izmantojiet vienkāršo procedūru, kas pieejama lielākajā daļā pārlūkprogrammu, lai ļautu atteikties no sīkdatņu izmantošanas. Lai uzzinātu vairāk par to, kā pārvaldīt sīkdatnes, apmeklējiet vietni http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.

Tomēr paturiet prātā, ka daži pakalpojumi var būt paredzēti darbam tikai ar sīkdatnēm, un to izslēgšana neļaus Jums tos vai to daļas izmantot.

Cita informācija, kas saistīta ar sīkdatņu izmantošanu

Papildus Datu pārvaldītāja izmantotajām sīkdatnēm mūsu tīmekļa vietnes ļauj noteiktām trešajām personām piekļūt sīkdatnēm Jūsu datorā. Šajā gadījumā uz sīkdatņu izmantošanu attiecas trešo personu privātuma noteikumi

⃰Vēršam Jūsu uzmanību, ka klīnikas pārvaldītie „Facebook” konti ir pakļauti „Facebook” sīkdatņu politikai.

Pirmais sīkdatņu veids – Informējam, ka, pierakstoties mūsu vietnē, lai to varētu izmantot, Jūsu datorā tiek saglabātas nākamajā tabulā uzskaitītās sīkdatnes:

Sīkdatnes nosaukums Datu apstrādes mērķis Izveides brīdis Derīgums Izmantotie dati

 1. Kur vērsties?

Ja Jums ir kāds personas datu apstrādes pieprasījums vai kāds cits ar to saistīts jautājums, lūdzu, rakstiet mums klausau@planaschuliganas.lt,  Žemaitės g. 21-101, LT-03118 Vilnius..

 1. Politikas izmaiņas

Planas chuliganas, UAB patur tiesības mainīt privātuma politiku daļēji vai pilnībā, paziņojot par to savā vietnē. Turpinot izmantot mūsu tīmekļa vietnes pakalpojumus, tiek ievēroti šie noteikumi. Visas domstarpības un strīdus risina sarunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, strīdi tiek risināti saskaņā ar LR likumiem.

Šajā vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Noklikšķinot uz pogas "OK" vai turpinot pārlūkošanu, jūs apstiprināt, ka piekrītat mūsu konfidencialitātes politikai. Sīkdatņu iestatījumus varat mainīt interneta pārlūkprogrammas iestatījumos. Izlasiet mūsu privātuma politika.
OK